เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 •         วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  เป็นศักดิ์ศรีขวัญเมืองประเทืองคุณค่า

  เลือดหมูขาวคือสีธงงามบรรเจิดตา

  เป็นสง่าคู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

  ช่างไม้ช่างกลและการช่างสตรี

  สามแห่งนี้รวมหลอมเป็นสถาบันยิ่งใหญ่

  เกียรติระบือชื่อเทคนิคของเราเหนือใคร

  เทคนิคลพบุรีเยี่ยมในวงการศึกษา

  สามัคคีมีวินัยใฝ่ความรู้

  ทั้งเชิดชูคุณธรรมสร้างความศรัทธา

  วท.กล้าเก่งมิเคยเกรงเรื่องกีฬา

  ใครหน้าไหนอย่ามาท้าจะไม่หนีไกล

  ผองเราเทิดพระวิษณุกรรมกราบบูชา

  ขอเทพครูดลปัญญาวิชาช่างให้

  นามชาวเทคนิคลพบุรีร่ำลือก้องไกล

  ว่าฝีมือเด่งดังกว่าใครในธานี

  เหล่าเราตั้งปณิธาน

  และพร้อมปฏิญาณถือมั่นในความดี

  รักเกียรติ เคารพในหน้าที่

  ซื่อตรงและมีคุณธรรมประจำใน

  พวกเราเทคนิครักชาติ

  ภักดีจอมราชและศาสนาเหนือใคร

  เทิดเกียรติสถาบันเราให้ตระการตลอดไป

  คู่ฟ้าดินไทยชั่วนิรันดร์