สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ได้เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสรรค์สารคดีและภาพยนต์สั้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี กับโครงการ อวดดีอาชีวะ

           

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี อย่างสนุกสนาน สุดพลัง สร้างความประทับใจให้กับชาวอาชีวะได้อย่างล้นหลาม

ในกิจกรรมอบรม "อวดดี อาชีวะ" 
อบรมการผลิตสื่อสารคดีและภาพยนต์สั้น 
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวะ ปทุมธานี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์