สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

           

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม นำโดยครูสุทธิพงษ์ เข้าร่วมกิจกรรม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 "วิทยาศาสตร์​เพื่อ​ชีวิต​ สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG"23-25 สิงหาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เทพ​สตรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กันยายน 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง