สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

           

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.1ห้อง11 เข้ารับการปฐมนิเทศ ในโครงการ EIWA. เพื่อเตรียมความพร้อม นักศึกษา ทวิภาคี
ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ ที่ บริษัท ดานิลี จ.ระยอง
ณ ห้องประชุมทานตะวัน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กันยายน 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง