สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกวันพุธ รับฟังข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อนักเรียน นักศึกษา "สร้างคนให้มีวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ" เป็นเรื่องสำคัญ กิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง