สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังธนาคารออมสินลพบุรีร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน

           

ธนาคารออมสินลพบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ธนาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้รับทราบ เพื่อใช้บริการกับทางธนาคาร ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โดมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง