สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

           

คณะผู้บริหาร ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริษัท ดานิลี่ จำกัด อำเภอปลวงแดง จังหวัดระยอง
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง