สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระคุณครู และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการเคารพและความอ้อนน้อม และมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โดมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง