สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังร่วมติดตามนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ บริษัท อิชิตัน และ บริษัท KOKOKU

           

ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เข้านิเทศ ติดตาม นักศึกษาระบบทวิภาคี ที่ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ บริษัท อิชิตัน และ บริษัท KOKOKU ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง