สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายพงศกร สีวิสัย นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส. ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง