สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

           

ในวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ทั้งในภาคทฤฎี และปฏิบัติ ในสาขาอาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น 20 คน  การจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง