สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทำความร่วมมือกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

           

 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมการหาลือกับตัวแทน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด SMC.
ทีมโครงการการศึกษา ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผลิตอุปกรณ์นิวแมติกส์ Pneumatics for Automation&Solution ได้เข้าหารือกับ ท่านผู้อำนวยการ ประสงค์ อุบลวัฒน์ ท่านรอง กริช เตียนพลกรัง และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในแนวทางการพัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ภายใต้ขอบเขต MOU ที่ร่วมมือกัน วันพุธที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง