สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณี สงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2566

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณี สงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2566 เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ กิจกรรมที่จัดขึ้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามควรค่าแก่การ ปฏิบัติสืบไป โดยกิจกรรมทั้งหมดนั้นจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง