สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2565 ทั้ง 1,310 คน ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้จัดพิธีรับใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้ร่วมยินดี บริเวณหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคมณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง