สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๓ และ รุ่น ๔

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๓ รุ่น ๔ และ รุ่น ๕ สอดคล้องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 กันยายน 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ