สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมชุดเรียนรู้แขนกลอัตโนมัติแบบ 4 แกน Dobot Magician

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการพัฒนาครู เสริมทักษะ ทบทวนการเรียนรู้ โดยจัดโครงการอบรมชุดเรียนรู้แขนกลอัตโนมัติแบบ 4 แกน Dobot Magician ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง