สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๑ และ รุ่น ๒

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๑ และ รุ่น ๒ สอดคล้องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง