สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการ Fix it Center

           

คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการ Fix it Center ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อบต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง