สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

           

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และถวายเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพรหมมาสตร์ จังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง