สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการ สมนึก พุ่มขุน ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน, สังเกตการสอน (รูปแบบ On-site) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง