สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ คัดกรอง บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ คัดกรอง บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง