สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการบูรณะองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

           

โครงการบูรณะองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยงานอาคารสถานที่
#มีพิธีสมโภชน์หลังบูรณะแล้วเสร็จ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึงตรงกับวันไหว้ครูของวิทยาลัย โดยมีพราหมณ์ เป็นผู้บวงสวง พร้อมกับมีรำละคร ถวาย 1 ชุด
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2565 แหล่งที่มา : งานอาคารสถานที่ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาคารสถานที่