สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

           

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการโดยงานอาคารสถานที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดสถานที่ ภูมิทัศน์ บรรยากาศ ตามบริบทของสถานศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 

.::. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

.::. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

.::. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2565 แหล่งที่มา : งานอาคารสถานที่ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาคารสถานที่