สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดเขียเเผนธุรกิจ

           

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 มิถุนายน 2565 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ