สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาเเผนวิชาการตลาด ระดับ ปวช.

           

นักเรียนนักศึกษาเเผนกวิชาการตลาดเข้ารับการศึกษาดูงานธุรกิจ ช่อปีบ คาเฟ่ CHORPEEP CAFE

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มิถุนายน 2565 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ