สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ยีนดีตอนรับวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร เข้ารับการศึกษาดูงาน

           

ยินดีตอนรับ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีคณะผุ้บริหาร คณะครู เเละพระภิกษุ เข้าร่วมเยี่ยมชม

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 มิถุนายน 2565 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ