สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ยินดีตอนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการตากฟ้า

           

วิทยลัยเทคโนโลยีการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการศึกษาดูงานภายในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริการ คณะครู เข้าร่วมเยี่ยมชมภายในศูนบ์บมเพาะฯ เเละธุรกิจร้านช่อปีบคาเฟ่

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 มิถุนายน 2565 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ