สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           

ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ภาคเช้า) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ รับข่าวสาร ทุกวันพุธ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง