สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           

ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โดมอเนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง