สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเตรียมสำหรับทดสอบช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

           

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเตรียมสำหรับทดสอบช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ ๑ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง