สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังปรับปรุงซ่อมแซม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการพัฒนาแผนก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ระบบปั้มน้ำแผนก เพื่อให้พร้อมใช้สำหรับห้องน้ำและระบบซักล้างต่าง ๆ ของนักเรียนและครู และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาการอุดตัน ท่อระบบน้ำ ด้านบนดาดฟ้าหลังคาตึกแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง