สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ AR X-Code แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           

คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ AR X-Code จำนวน 2 ห้อง และเข้าร่วมอบรมการใช้ AR X-Code ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง