สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ณ ศูนย์การเรียนรู้วังด้ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง