สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บริษัท ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล็อปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ

           

บริษัท ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล็อปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ โดยมีสาขาช่างเชื่อม สาขาช่างกลโรงงาน และสาขาไฟฟ้าควบคุม วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร เวลา ๑๑.๐๐ น.

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 เมษายน 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง