สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โดมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 เมษายน 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง