สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังส่งนักศึกษาทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ค้าเหล็กไทย

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ส่ง นักศึกษาทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ณ บริษัท ค้าเหล็กไทย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 มีนาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง