สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ปฐมนิเทศนักศึกษา (ทวิภาคี) ก่อนออกฝึกประสบการณ์

           

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระบบทวิภาคี (ฝึกประสบการณ์) ก่อนออกฝึก ณ บริษัท ฮอนด้าโลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด สาขาอยุธยา และ สาขาลาดกระบัง ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง