สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ๕ แผนดี ๕ แผนเก่ง

           

ตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ๕ แผนดี ๕ แผนเก่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำที่ดี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง