สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

           

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ครูที่ปรึกษาผลงาน
ครูสมเกียรติ ยาประเสริฐ
ครูนพดล พิมพะสอน
ครูปราโมทย์ ผดุงศิลป์
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง