สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           

คณะครูอาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. รอบโควตา ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๘๔ คน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โดมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง