สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งชุดตู้ควบคุมขึ้น ลง ธงชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

           

ทีมงานครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการติดตั้งชุดตู้ควบคุมขึ้น ลง ธงชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง