สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับ ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า และระดับ ปวส. ไฟฟ้าควบคุม ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง