สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Fix it บริการชุมชน

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำทีมโดย ครูธวัชชัย วาดเขียน ครูปราโมทย์ ผดุงศิลป์ ครูศุภวิชญ์ จงเจริญ และครูนัธทวัฒน์ พันธุ์สุขพุ่ม ครูช่างไฟฟ้า Fix it บริการชุมชน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง