สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พัฒนา ปรับปรุง อาคารพื้นที่ห้องเรียนปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุง อาคารพื้นที่ห้องเรียนปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนสอน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง