สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ Honda Logistics Asia Co.,Ltd. (ร่มเกล้า)

           

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ Honda Logistics Asia Co.,Ltd. (ร่มเกล้า)
" มีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระครอบครัว เรียนรู้ทักษะชีวิต สะสมประสบการณ์"
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ Honda Logistics Asia Co.,Ltd.
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง