สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด เข้าสัมภาษณ์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด เข้าสัมภาษณ์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๑ ปีการศึกษา ในระบบทวิภาคี และ ๑ ภาคเรียน ในระบบปกติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง