สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าบำรุงรักษาระบบรอกไฟฟ้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

           

ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ครูณัฐพล กิ่งไทร และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าบำรุงรักษา ระบบรอกไฟฟ้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง