สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมแสดงความยินดีให้กับคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC และทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค (ภาคกลาง) ต่อไป ณ จ.นครปฐม และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการดำเนินการทุกท่านตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง