สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรม ก้าวทันเทคโนโลยี กับ NFT

           

โครงการอบรม ก้าวทันเทคโนโลยี กับ NFT
จัดโดยแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
โดย วิทยากร นายนิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (โอ๊ต)
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 ธันวาคม 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์