สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.2 ในการเข้ารับการฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมติดตาม และส่งกำลังใจให้นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.2 ในการเข้ารับการฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง